cover Šola Življenja

Šola Življenja

Program Šola življenja je nastajal postopoma in povsem spontano na podlagi večletnih izkušenj. Nastal je kot odgovor na vprašanja, ki so jih zastavljali udeleženci seminarjev, tečajev, meditacij in zasebnih svetovalnih ur. Program šole je sinteza starodavnih ezoteričnih znanj, moderne psihologije in kvantne fizike.

 

ALI STE VEDELI …

… da naše misli, občutki in čustva močno vplivajo na to, kako živimo in kakšna bo naša prihodnost? Se sploh zavedate, da pravzaprav naše celotno življenje upravljajo naše lastne misli? 60 do 90.000 istih misli na dan. Od tega pa jih je 70 % negativnih oz. odvečnih. Iz dneva v dan. Vedno enake misli, zaradi katerih sprejemamo vedno enake odločitve. Tako vsak dan nezavedno vstopamo v začaran krog in živimo tako rekoč na »avtopilotu«.

KAJ BOSTE PRIDOBILI S ŠOLO ŽIVLJENJA?

Naše poslanstvo je, da spoznate in razumete delovanja uma in telesa ter njuno usklajevanje, da bi bolj kakovostno živeli in ne le preživeli. Na ta način se boste znebili svojih strahov, neprestano ponavljajočih se vzorcev in blokad v vas samih in vaših odnosih z ljudmi okoli vas.

KOMU JE NAMENJENA ŠOLA ŽIVLJENJA?

Šola življenja je namenjena vsem, ki želite boljše življenje, lažje premagovanje vsakdanjih stresnih situacij ter bolj kakovostne odnose. Zagotavljamo druženje z izjemno pozitivno naravnanimi ljudmi, ki vam s pomočjo medsebojnega dopolnjevanja pomagajo pri ozaveščanju lastne moči.

KAKO POTEKA ŠOLA ŽIVLJENJA?

Šola Življenja poteka v obliki terapevtske skupine znotraj katere lahko udeleženci v zaupnem, varnem in sproščenem okolju delijo svoje lastne izkušnje in poglede na reševanje različnih življenjskih izzivov.

KOLIKO ČASA TRAJA ŠOLA ŽIVLJENJA?

En semester traja 3 mesece in pol in vključuje 52 šolskih ur (45 minut), 4 ure enkrat tedensko, od 17.00 do 20.00. Za udeležbo v začetni skupini predznanje ni potrebno.

Šola Življenja je multidisciplinarni program za celostni osebni in duhovni razvoj, ki bo v vaše življeneje pritegnil obilje.

Prijavljam se v Šolo Življenja

ŠOLA ŽIVLJENJA VAM BO POMAGALA, DA

– začnete na življenje gledati bolj pozitivno;
– prevzamete odgovornost za svoje življenje;
– izboljšate lastno samopodobo in samozavest;
– izboljšate odnose z družino, prijatelji, sodelavci;
– se naučite uspešnega sporazumevanja in reševanja konfliktov;
– se spoprimete z negativnimi čustvi (jeza, strah, bolečina, osamljenost, nemoč);
– začnete uresničevati svoje cilje in živeti življenje, kot si ga želite;

Program Šola življenja je nastajal postopoma in povsem spontano na podlagi večletnih izkušenj. Nastal je kot odgovor na vprašanja, ki so jih zastavljali udeleženci seminarjev, tečajev, meditacij in zasebnih svetovalnih ur. Program šole je sinteza starodavnih ezoteričnih znanj, moderne psihologije in kvantne fizike.

Šola življenja je sestavljena iz petih vsebinskih sklopov, ki se ukvarjajo s spoznavanjem delovanja uma, čustev, medsebojnih odnosov in duhovnih zakonov ter njihovega medsebojnega prepletanja in vplivov na naše dojemanje sveta.

 

Prvi semester: SPOZNAVANJE LASTNEGA UMA

»Mnogi ljudje se povsem poistovetijo z glasom v glavi, z neprekinjenim tokom samodejnega, prisilnega razmišljanja in spremljajočih čustev. Tedaj rečemo, da jih je »obsedel lasten um« (Tolle 2007, 55). Večina njihove pozornosti je usmerjena v razmišljanje, zato nas v resnici ne vidijo, ne poslušajo. Niso navzoči, njihova pozornost je v preteklosti ali v prihodnosti, ki obstaja zgolj v miselni obliki v umu.
V prvem semestru spoznavamo in raziskujemo lasten um.
Kaj je um? Kako um deluje? Kaj pogojuje naše razmišljanje? Kaj je ego in od česa je odvisen njegov obstoj? Kaj je misel, stališče in prepričanje? Kako pozitivna ali negativna misel vplivata na telo? Kako lahko spremenimo način mišljenja? Kaj je duhovno spoznanje? Preučujemo vsebino in strukturo ega. Kaj so vsebine naše zavesti in podzavesti, kako delujejo, kako jih preoblikovati in se jih osvoboditi? Razkrivamo nevidne učinke, ki jih ustvarjajo naše misli in njihove vplive na vsakdanjo resničnost. Delamo z umskimi prepričanji, raziskujemo povezave med telesom, umom, duhom ter materialnim svetom.

Drugi semester: ROJSTVO ČUSTEV IN BOLEČINSKO JEDRO

»Organizem vsake življenjske oblike, tudi naše telo, ima lastno inteligenco. Slednja se odziva na sporočila našega uma, na naše misli. Čustva so torej odziv telesa na naš um. Glas v glavi nam pripoveduje zgodbo, v katero telo verjame in se nanjo odziva. Ti odzivi so čustva. Iz čustev se energija nato preliva nazaj v tiste misli, ki so že v samem začetku povzročile določeno čustvo. Gre za ponavljajoči se krog neopaženih misli in čustev, ki poraja in ohranja
čustveno mišljenje in čustveno ustvarjenje zgodb.« (Tolle 2007, 109)
Kako so povezane misli in čustva? Strah, tesnoba, jeza, zamera, zavist, sovraštvo, ljubosumje – vsa ta čustva prekinjajo energijski pretok v telesu in škodljivo vplivajo na organe, imunski sistem, prebavo, izločanje hormonov itd.
Govorili bomo o povezavi med negativnimi čustvenimi stanji in telesnimi obolenji. Kaj je negativno čustvo in kako vpliva na telo? Kako pretvoriti negativno čustvo v pozitivno? Kako opustiti negativna čustva, kadar se pojavijo? Kako transformirati ali transmutirati energijo negativnega čustva v modrost? Kako zaznavamo osebno stvarnost? Kako zamrznjene podobe travmatičnih dogodkov v našem spominu vplivajo na naše življenje? Kakšen je
odnos med čustvi in zavedanjem? Naučili se bomo prepoznavati in osvoboditi se negativnih čustev, prepoznati in preoblikovati miselne in čustvene vzorce.

Tretji semester: MEDSEBOJNI ODNOSI

»Danes na milijone ljudi živi samih ali kot starši samohranilci, saj niso zmožni navezati pristnega odnosa ali pa niso pripravljeni ponavljati groteskne drame preteklih razmerij. Drugi tavajo od enega razmerja do drugega, od enega cikla užitka-in-bolečine do drugega, in v druženju z nasprotnim energijskim polom iščejo izmikajoči cilj samo-izpolnitve. Tretji nenehno sprejemajo kompromise in ostajajo skupaj v nefunkcionalnih razmerjih, v kateri prevladuje negativnost, zavoljo otrok ali varnosti, iz navade ali strahu, da ne bi ostali sami, ali zaradi kakega druge vzajemne »koristi«, ali pa celo zato, ker so, ne da bi se tega zavedali, zasvojeni z vznemirjenjem, ki ga prinašata čustvena drama in bolečina. Toda krize ne prinašajo le nevarnosti, temveč tudi priložnosti.« (Tolle 1997)
Zakaj postanemo zasvojeni z drugo osebo? Kaj je zaljubljenost? Kaj je ljubezen? Kaj pridobi ego z igranjem vlog (zlobnež, žrtev in ljubimec)? Kaj je največji pobudnik spremembe v odnosu? Kakšni so razsvetljeni odnosi? Kakšna je vloga in pomen medsebojnih odnosov? Kako lahko izboljšamo medsebojne odnose? Kaj nas medsebojni odnosi učijo?

Četrti semester: DUHOVNI ZAKONI

»Človek, ki udarcem usode (neuspehom, boleznim, nezgodam) brez strahu in mirno zre v oči, razvija magično moč, ki vse te nevarnosti že v kali zatre.
Današnji človek vse boj jasno spoznava, da je materija mrtva stvar in le zrcaljenje duha. Spoznava, da mora, če se hoče rešiti svojih neuspehov, bolezni in udarcev usode, najprej razumeti zakone duha in jih potem smotrno uporabljati za oblikovanje svoje usode. Nevidne, toda vsemogočno delujoče sile duha ozdravijo človeka takoj in neposredno, le da mu uspe razumeti njihove zakone in po njih pravilno usmeriti svoje življenje.
Tako bo človek prihodnosti s svojim, iz spoznanja izhajajočim, povsem duhovnim pojmovanjem življenja izkoreninil vse dosedanje vzroke svojih obolenj in neuspehov ter na njihovo mesto postavil tvorne moči zdravja in uspeha.« (Kojc 2013)
Kaj so vsebine naše zavesti, podzavesti in nadzavesti? Kako le-te delujejo in se povezujejo med seboj? Zakaj vsaka nesreča v sebi nosi možnost srečnega razvoja dogodkov? Ali je to, kar zaznavamo s svojimi petimi čutili, kot trdno in delujoče res resnično ali je vse snovno samo odsev tega, kar se dogaja v nas duhovno? Novo zveni našemu razumu vedno nelogično, ker ni v skladu z našo dosedanjo logiko. Kdaj lahko človek dojame nekaj novega?

Peti semester: NELOKALNA INTELIGENCA

»Vsa materija izvira in obstaja zgolj zaradi sile…
Predpostaviti moramo, da za to silo obstaja zavestni in inteligentni um.
Ta um je matrika vse materije. S temi besedami je oče kvantne teorije Max Planck opisal univerzalno polje energije, ki povezuje vse v stvarnosti: božansko matriko. (Gregg Braden 2007, 8)
Dejstvo, da omenjeno polje obstaja v vseh stvareh – od najmanjših delcev kvantnega atoma do oddaljenih galaksij, katerih svetloba šele zdaj dosega naše oči, in vsega, kar leži vmes -, spreminja naše prepričanje o naši vlogi v stvarnosti. (Gregg Braden 2007, 11).
Raziskovali bomo obstoj energijskega polja, ki je kot most ter zrcalo za vse, kar se zgodi med svetom znotraj nas in svetom zunaj naših teles. Preučevali bomo kako na nevidnih ravneh ustvarjamo sheme za odnose, kariere, uspehe in neuspehe v vidnem svetu. Poglobili se bomo v svoj notranji svet, kjer
zakoni klasične fizike, ki preučuje vesolje kot orjaški stroj, ne veljajo.
Ugotovili bomo, da imajo dogodki v nelokalni domeni, tri pomembne značilnosti, ki jih ločujejo od fizične stvarnosti, in sicer. So neposredni, neoslabljeni in takojšnji. Ugotovili bomo, da naša povezanost, naša prepričanja določajo, kako si bomo razlagali tisto, kar v življenju srečamo, in da te razlage postanejo naše izkušnje.

girl-1208307_1920

KOLIKO STANE ŠOLA ŽIVLJENJA?

Šolnina za en semester znaša 600 EUR + DDV na osebo in vključuje tudi učna
gradiva, ki jih bodo udeleženi prejeli v izobraževalnem procesu. Možno je plačilo v treh obrokih.

Vpis in plačilni pogoji

Šolnina za en semester znaša 600 EUR + DDV na osebo in vključuje tudi učna gradiva, ki jih prejmete skozi izobraževanje.
Možno je plačilo na tri obroke. Način obročnega plačila navedite ob prijavi. Plačilo šolnine se poračuna na prvi dan pričetka šole življenja.

En semester traja tri mesece in pol, kar vključuje 52 šolskih ur (45 minut), 4 ure enkrat tedensko.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega/premajhnega števila vpisanih v spremeni ali odpove program.

Nevenka Kamenik

PRIČETEK ŠOLE ŽIVLJENJA:

1.skupina: prvi semester (novi vpisi, začetna skupina)
ob torkih od 17.00 -20.00 = 17.03.2020

 

Pred samim pričetkom začetne skupine Šole življenja se lahko udeležite BREZPLAČNEGA uvodnega predavanja ŠOLE ŽIVLJENJA, v terminu:

10.3.2020 od 18:00 – 19:30

Prijava na termin

Želim uresničiti svoje cilje

Prijavljam se v Šolo Življenja

[email protected]
041798195